top of page

Werkwijze Integrale Therapie;

De behandelingen zijn inzetbaar voor zowel kinderen, jeugd, en (jong)-volwassenen en zijn ook een waardevolle aanvulling op lopende (reguliere) behandeling.
  • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek, deze vindt telefonisch of per mail plaats.
  • Tijdens de intake worden klachten vanuit een systemisch perspectief bekeken, de wisselwerking tussen de verschillende systeemniveaus (lichamelijk, psychisch, sociaal, maatschappelijk en spiritueel) waargenomen. Veroorzakende, beïnvloedende en instandhoudende factoren worden inzichtelijk gemaakt.
  • Behandelplan en afspraken (hier worden de Algemene Voorwaarden van letlovegrow en Privacy Wetgeving in meegnomen) worden gemaakt, deze wordt door zowel therapeut als cliënt ondertekend. Bij aanvang van behandeling van kinderen t/m 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven en het behandelplan te ondertekenen. Bij kinderen t/m 16 jaar, dient het kind vanaf 12 jaar ook het behandelplan te ondertekenen. Vanaf 16 jaar heeft de jeugdige geen toestemming van ouders nodig.
  • Behandeling vindt plaats op de stoel en/of de behandeltafel (kleding wordt hierbij altijd aangehouden)
  • Iedere behandeling wordt afgesloten met het aanvullen van tekorten in fundamentele basisbehoeften en het in balans brengen van de levensenergie.
  • Nasturen van behandelverslag is bij de factuur inbegrepen.
  • Nazorg vindt plaats via telefoon/whatsapp en/of mail, vragen en uitleg over genezingsreacties worden beantwoord.
Algemene voorwaarden:
Privacy wetgeving:
 
De Praktijk is geopend op maandag/donderdag/vrijdag van 8.30 tot 15.00uur
Heeft u een klacht? Neem dan contact met me op. Komen we er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van SBLP, de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben. Deze zal u dan verder helpen.
 
Anouk is bij het NIBIG geregistreerd en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindende schakel via Quasir aangesloten bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.
 U kunt terecht bij de klachtenfunctionaris; https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/
bottom of page