top of page

Bewuste aandacht voor jouw Gezond~Zijn

Onze ervaringen zorgen voor de verbindingen in ons brein. Zo ontstaat de programmering, onze conditionering, hoe wij onbewust de wereld in hebben leren kijken en ons zelf waarnemen.

Deze waarnemingen zijn vaak beïnvloed door allerlei overtuigingen, invullingen, aannames en conclusies, vanuit ons onderbewustzijn.

Triggers in het hier en nu, raken ons en sturen ons handelen aan. Velen van ons, leven (onbewust) in het verleden en/of in de toekomst, een controle mechanisme wat vanuit ons ''psychisch immuunsysteem'' wordt aangeleerd en aangestuurd, om te overleven.

 

Onze persoonlijkheid, we maken een onderscheid in gezonde (volwassen en kinds-)delen, overleef (bescherm-)delen en kwetsbare (gewonde-)delen oftewel trauma delen. Deze sub-persoonlijkheidsdelen ontwikkelen wij gedurende ons leven door de ervaringen die wij op doen. We hebben allemaal trauma delen in ons, echter niet iedereen is getraumatiseerd of heeft daar ''last'' van.

Alle persoonlijkheidsdelen vormen samen onze totale ZELFE / jouw IK.

 

Het versterken van onze gezonde delen is een voorwaarden in ieder behandeltraject, zeker wanneer er sprake is van trauma gerelateerde klachten. Deze delen zullen gaan zorgen voor groei in innerlijke veiligheid en vertrouwen, wat nodig is om ruimte te creëren. Er wordt samengewerkt met nieuwsgierigheid, compassie, mild- en zachtheid, moed en natuurlijke liefde.

Ruimte om weer in beweging te komen, in contact met onze kwetsbare delen, wanneer we vaardiger zijn geworden in het leren signaleren en (h)erkennen van de overleef delen.

Het erkennen van de beschermende functie die ook nodig is geweest, als ook het herkennen dat het vaak in ons huidige leven (negatieve) invloed heeft op de kwaliteit van ons leven.

Wanneer de overleef delen verhard en dominant zijn geworden, kost dat vaak bergen energie en veroorzaakt het vaak allerlei psychische en/of lichamelijke klachten.

 

Gezonde delen staan in ons volwassen leven altijd in contact met gezonde eigenregie en zelfzorg.

Inmiddels onafhankelijk en volledig zelf verantwoordelijk voor het nemen van gezonde volwassen regie over het eigen leven. In het geval van kinderen is dit uiteraard een ander verhaal. Kinderen zijn afhankelijk van de volwassenen/verzorgers/ouders/leerkrachten om hen heen, om ruimte te ervaren en in veiligheid en vertrouwen de wereld om hen heen, met hun innerlijke kracht, te ontdekken.

 

Wij mensen zijn heel goed in staat in het versterken van de gezonde delen oftewel groeien in vaardigheden, waarbij regulatie centraal staat. Reguleren is echt iets wat we leren in het leven, middels co-regulatie van de ouder(s)/verzorgers. 

Wanneer deze onvoldoende aangeboden is en er regelmatig of structureel contact met onveiligheid is geweest, dan zie je dat deze vaardigheid, het reguleren van stress, emotie en spanning vaak nog op latere leeftijd ontwikkeld mag worden. Hierbij gebruik leren maken van eenvoudige maar zeer krachtige hulpbronnen, zoals het hier en nu, onze ademhaling, de stilte als ook het bewegen, creativiteit en het delen met anderen, wat tevens zal zorgen voor het in gang zetten van het verwerkings- en helingsproces.

 

De realisatie, de crisis, de verwarring, allemaal voorafgaande fases die juist ook in contact staan met de naderende fase van trauma confrontatie. Een pijnlijk en vaak intens verdrietig proces, de bewustwording van het niet geleefde leven. In contact komen met het zuivere verdriet, het rouwen om het niet geleefde leven. Het vraagt echt om de pijn, vaak bevuild met onbewuste aangenomen overtuigingen, invullingen en conclusies, op een andere manier te leren zien en te (ver-)dragen.

 

Hiervoor maken wij gebruik van verschillende trauma behandelmethodieken, van groot belang is juiste aansluiting en afstemming van de hulpvraag en gewenste toestand van de client. Iedereen is tenslotte een individueel uniek wezen, wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet.

Je kunt hierbij denken aan EMDR, EFT, de Matrix-methode, ACT, Lichaamsgerichte en Energetische behandeltechnieken, zoals Cranio Sacrale therapie, Acces Bars en wat zeker ook niet mag ontbreken is het nieuwe opstellen, wat voortkomt uit het bekende Familie Opstelling.

 

In de afgelopen jaren heeft het werken met Psychedelica ook een belangrijke waardevolle plek gekregen in praktijk Letlovegrow. Bij voldoende bewustwording en ontwikkeling van spanning- en emotie- regulatievaardigheden kan er voor worden gekozen om een volgende stap te maken. In samenwerking met het medicijn komen we op diepere lagen terecht en staat het herstellen van de relatie met jouw innerlijke binnenwereld, jouw Zelfe volmaakt centraal.

Al deze methodes zie ik als mijn professionele hulpbronnen in de praktijk, die ingezet worden wanneer deze aansluiten bij jouw innerlijk behandelpan. Een liefdevolle gezonde bijdrage leveren aan het proces wat mijn inziens het leven is, is mijn missie.

Van overleven naar leven door de relatie met je zelf te herstellen.

 

bottom of page