top of page

Therapie

De Integrale (individuele) lichaamsgerichte trauma therapie

De gemiddelde duur per (online is ook mogelijk)consult is 60-75 minuten

Deze zijn vrijgesteld van btw, worden deels vergoed vanuit aanvullende verzekering. Neem hiervoor contact met uw zorgverzekering, zie lijst

Uurtarief:

Kinderen (0 tot 16 jaar) 105 euro 

Jong volwassenen (16 tot 25 jaar) 115 euro

Volwassenen (26 tot ... jaar) 135 euro

Partner-relatie gesprek 165 euro (deze sessies komen niet bij alle zorgverzekeraars in aanmerking voor vergoeding)

Correctie uurtarief:

Per jaar vindt er een correctie van het uurtarief plaats op basis van de inflatie (berekend door CBS). De eerstvolgende correctie vindt plaats op 31-12-2024 en zal van kracht gaan per 01-01-2025.

De individuele behandelingen;

Samen zal er tijdens de intake gekeken worden welke behandelmethodes aansluiten bij jouw vraag en gewenste toestand. De individuele behandelingen zijn inzetbaar voor zowel kinderen, jeugd, en (jong)-volwassenen en zijn ook een waardevolle aanvulling op lopende (reguliere) behandeling.

Werkwijze;

  • Een vrijblijvend kennismakingsgesprek, deze vindt telefonisch of per mail plaats.
  • Tijdens de intake worden klachten vanuit een systemisch perspectief bekeken, de wisselwerking tussen de verschillende systeemniveaus (fysiek, mentaal, emotioneel, relationeel, sociaal, maatschappelijk en spiritueel) waargenomen. Veroorzakende, beïnvloedende en instandhoudende factoren worden inzichtelijk gemaakt.
  • Behandelplan en afspraken (hier worden de Algemene Voorwaarden van letlovegrow en Privacy Wetgeving in meegnomen) worden gemaakt, deze wordt door zowel therapeut als cliënt ondertekend. Bij aanvang van behandeling van kinderen t/m 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven en het behandelplan te ondertekenen. Bij kinderen t/m 16 jaar, dient het kind vanaf 12 jaar ook het behandelplan te ondertekenen. Vanaf 16 jaar heeft de jeugdige geen toestemming van ouders nodig.
  • Behandeling vindt plaats op de stoel en/of de behandeltafel (kleding wordt hierbij altijd aangehouden)
  • Nazorg vindt plaats via telefoon/whatsapp en/of mail, vragen en uitleg over genezingsreacties worden beantwoord.
  • Annulering van de afspraak, bij verhindering wordt dringend verzocht om tijdig contact op te nemen. Letlovegrow hanteert een annuleringsbeleid. Dit betekent dat een afspraak die binnen 24 uur geannuleerd wordt, volledig in rekening gebracht wordt. Een afspraak die binnen 48 uur wordt geannuleerd, wordt 50% in rekening gebracht.
bottom of page