top of page

Trauma behandeling

Bepaalde gebeurtenissen kunnen erg ingrijpend zijn. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Emotional Freedom Techniques, afgekort tot EFT, is een (zelfhulp)methode die goed ingezet kan worden bij trauma. 

De focus ligt op de angst/stress koppeling, deze wordt tijdens het toepassen van de EFT ontkoppeld. De behandeling is gericht op het meridiaanstelsel (dit komt voort uit de chinese geneeskunde, energiebanen door en om ons lichaam), in samenwerking met de amygdala (een deel van de hersenen die een hoofdrol spelen bij opslag en verwerking van emoties). Door met je vingers de meridiaanpunten te stimuleren (ook wel tapping genoemd), die corresponderen met de plek of het orgaan waarin het onprettige gevoel zit, kan de vastzittende energie zich ontladen waardoor het onprettige gevoel zal verdwijnen. 

We beginnen met het ontstoren van (onbewuste) weerstand tegen het probleem/klacht/pijn, deze ontstoring zorgt al voor ruimte in het hoofd en ontspanning in het lijf.

Vandaaruit komen we vanzelf bij de kern. De angst, het opgeslagen trauma zal geleidelijk aan worden aangepakt. Dit zorgt voor een veilige behandeling en zal hertraumatisering voorkomen worden. Het opgeslagen trauma in het lichaam wordt opgeheven.

Tijdens de intake wordt samen bekeken welke behandeling het meest aangewezen is voor de waargenomen klachten. In het begin van de traumabehandeling zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling geïndiceerd is.

 

 

bottom of page