Burn-out Release is gericht is op het meridiaanstelsel en het autonome zenuwstelsel. Bij een burn-out als ook bij trauma, is er niet alleen sprake van overbelasting van het hoofd, kenmerkend hiervoor zijn de stemmingswisselingen, kort lontje, vermindering van concentratie en korte termijn geheugen. Echter is er ook sprake van overbelasting van het autonome zenuwstelsel, deze heeft het ook zwaar te verduren gehad. Kenmerkend hiervoor is de vermoeidheid, onrust, gejaagdheid en het moeilijk kunnen ontspannen. De verstoring tussen het sympathische (dit deel zet het lichaam in actiestand, het bereidt het lichaam voor, voor een vlucht- of vechtreactie) en het parasympathische (dit deel zet het lichaam in rust- en herstelstand) tak van het autonome zenuwstelsel speelt een belangrijke rol in dit proces.
Tijdens de burn-out release worden de emotionele opgeslagen blokkades opgeheven dmv emotiepressuur. Het geleidelijk stevig indrukken van de energie- punten waarbij de nier-, blaas- en galblaasmeridianen worden behandeld zorgt dat de vastzittende energie en daarmee ook de opgeslagen lichamelijke spanning zich kan ontladen.
Dit brengt lijf en hoofd weer tot rust. Het autonome zenuwstelsel krijgt opnieuw ruimte om de balans terug te vinden tussen de in- en ontspanning, actie- en ruststand.
Loslaten wat jou niet meer dient!

© 2016 Anouk Dieleman, Integraal Therapeut; SPV / EFT-Master / MEE-Therapeut / EMDR- en ACT-Therapeut

Tel: 0031-645602261

Adres: Dorpsstraat 13 Gapinge

Mail: krachtvankwetsbaarheid@gmail.com

Website: www.anoukdieleman.com

Rekeningnummer: NL05RABO0162609116 tnv Letlovegrow

KvK-nummer: 66094615

KvK Vestiging: 000034749764

AGB-code: 90104632

AGB-code Vestiging: 90063923

BIG: Verpleegkundige 39060737930

SBLP: 25127917

NIBIG: 527338

RBCZ HBO-Register: Licentienr 180082R