ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit
De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gericht op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.  
Er wordt gewerkt vanuit het act-MODEL, genaamd; het ACT-hexaflex. Alle zuilen staan met elkaar in verband en samen vormen zij psychologische flexibiliteit.

Betekenis van deze zuilen in het kort:

Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de ervarings- lichaamsgerichte oefeningen en metaforen uit deze zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn.

 

ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven meer in vrijheid wordt ervaren.

© 2016 Anouk Dieleman, Integraal Therapeut; SPV / EFT-Master / MEE-Therapeut / EMDR- en ACT-Therapeut

Tel: 0031-645602261

Adres: Dorpsstraat 13 Gapinge

Mail: krachtvankwetsbaarheid@gmail.com

Website: www.anoukdieleman.com

Rekeningnummer: NL05RABO0162609116 tnv Letlovegrow

KvK-nummer: 66094615

KvK Vestiging: 000034749764

AGB-code: 90104632

AGB-code Vestiging: 90063923

BIG: Verpleegkundige 39060737930

SBLP: 25127917

NIBIG: 527338

RBCZ HBO-Register: Licentienr 180082R